Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Kornela Makuszyńskiego
w Kalei
 PROGRAM GLOBE

- kilka słów o programie

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 104 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 13000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Szkoły mające dostęp do sieci Internet, przeprowadzają obserwacje dotyczšce pokrycia terenu, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową do Waszyngtonu (bazy danych Programu).

- nasza szkoła w programie

W naszej szkole wytypowano Szkolnych Koordynatorów Programu GLOBE: panią Katarzynę Sołtys i panią Małgorzatę Zawadę. Warunkiem przystšpienia do programu jest posiadanie łącza internetowego oraz adresu e-mail. Koordynatorki projektu brały udział w dwóch spotkaniach warsztatowych, które odbyły się we wrześniu i październiku w Warszawie. Obecnie w naszej szkole trwają przygotowania do przeprowadzenia pierwszych pomiarów, a następnie przesłanie wyników do bazy w Waszyngtonie. Uczniowie będą badać atmosferę, hydrologię oraz zajmą się fenologią.

Globe Games 2010

W dniach 13-16 czerwca 2010 r. w Rębce koło Łeby odbyło się kolejne seminarium dla uczniów biorących udział w praca Globe Games. W seminarium brało udział 5 uczniów Łukasz Barczyk kl. V, Łukasz Ocimek, kl. V, Piotr Sołtys kl. V, Konrad Sroka, kl. V i Kamila Kuc kl. VI. Opiekunem była p. Dorota Turemka. Uczniowie brali udział w zajęciach terenowych Sławińskim Parku Narodowym. Podczas prowadzonych zajęć uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu edukacji oraz ochrony środowiska.


SEMINARIUM DLA UCZNIÓW PROGRAMU GLOBE

4 -7 CZERWCA 2008 ROKU W SUŁOWIE


W dniach od 4 do 7 czerwca br. w Sułowie ok. 60 km od Wrocławia na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy odbyło się seminarium dla uczniów Programu GLOBE. Spotkanie miało charakter warsztatów terenowych (GLOBE GAMES), całodniowych , pieszych wycieczek po terenie. Zajęcia prowadzone były przy udziale nauczycieli uczestniczących w Programie GLOBE, oraz merytorycznym wsparciu członków Rady Programowej, przedstawicieli Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwa Milicz i Nadleśnictwa Żmigród. Z naszego Zespołu brali udział czterej uczniowie : Klaudia Zatoń, Anita Blukacz, Mateusz Król, Piotr Świercz pod opieką pani mgr Małgorzaty Zawady. Seminarium dla uczniów jest formą wyróżnienia najaktywniejszych w Programie GLOBE.


© 2011 E.BOSKA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei