Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Kornela Makuszyńskiego
w Kalei
 Zielony Certyfikat dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei


W dniu 10 listopada 2009 roku nauczyciele wspólnie z dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty p. Zenonem Kudłą oraz p. Zofią Majer, pracownikiem UG Wręczyca Wielka udali się do Warszawy aby odebrać Zielony Certyfikat I stopnia. Program noszący tytuł „ Placówka oświatowa ośrodkiem rozwoju zrównoważonego dla społeczności lokalnej” jest realizowany od 2000 roku, pod patronatem ministra środowiska i edukacji narodowej oraz kuratorów oświaty. Głównym i nadrzędnym zadaniem programu jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest on jednocześnie dwustopniowym znakiem jakości pracy placówki oświatowej i zarządzania nią w obszarze zrównoważonego rozwoju i jego czterech aspektach: przyrodniczym, kulturowym i ekonomicznym. Poprzez prowadzone działania i różnorodne formy Zielony Certyfikat jest znany i uznawany w Polsce i Europie. Dzięki współpracy nauczycieli, rodziców, uczniów, samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, społecznych oraz lokalnych firm prywatnych ZSP w Kalei znalazł się w gronie 10 szkół tegorocznych laureatów, które uroczyście otrzymały w auli Biblioteki Narodowej w Warszawie z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Głównego Konserwatora Przyrody p. Janusza Zaleskiego - szklaną tablicę z logo programu i dyplom potwierdzający otrzymanie certyfikatu I stopnia. Dzięki dwuletnim działaniom szkoły na rzecz lokalnej przyrody, znacznie zwiększyła się świadomość ekologiczna dzieci i lokalnego społeczeństwa, a otrzymane wyróżnienie mobilizuje dzieci i nauczycieli do dalszej pracy dla ochrony naszego środowiska.


Biuletyn Gminny autor Tomasz Krzypkowski


A oto artykuły, które ukazały się w lokalnych gazetach: Dzienniku Zachodnim oraz Gazecie Wyborczej© 2011 E.BOSKA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei