Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Kornela Makuszyńskiego
w Kalei
 

 Dla rodzica

Dla rodzicaRada Rodziców ZSP w Kalei


Konsultacje indywidualne nauczycieli 2017/2018


Oferta kół zainteresowań 2017/2018


Godziny pracy biblioteki


Godziny pracy logopedy


Godziny pracy świetlicy

© 2011 E.BOSKA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei