Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Kornela Makuszyńskiego
w Kalei
 Nauczyciele w naszej szkolemgr Mariola Wróbel - Dyrektor Zespołu


- mgr Alicja Nowak - edukacja wczesnoszkolna

- mgr Magdalena Miciak - opiekun świetlicy

- mgr Jadwiga Równiak - edukacja wczesnoszkolna

- mgr Małgorzata Zawada - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

- mgr Ramona Wiora - matematyka

- mgr Edyta Boska - zajęcia komputerowe

- mgr Barbara Barasińska - język angielski

- mgr Tomasz Krzypkowski - język polski, historia

- mgr Sławomir Onoszko - wychowanie fizyczne

- mgr Paweł Maźniak - przyroda

- mgr Małgorzata Walczyk - edukacja wczesnoszkolna

- mgr Wioletta Wójcik - edukacja przedszkolna

- mgr Aneta Kotarska - edukacja przedszkolna

- mgr Renata Zatoń - edukacja przedszkolna

- mgr Monika Mandat - edukacja przedszkolna

- s. Kinga Parzygnat - religia

- mgr Robert Ledwoń - muzyka

- mgr Dorota Zając - edukacja wczesnoszkolna

- mgr Paulina Hobot - edukacja wczesnoszkolna

- mgr Ryszard Rygał - zajęcia techniczne

- mgr Robert Ledwoń - plastyka

- mgr Katarzyna Flis - pedagog szkolny

© 2011 E.BOSKA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei