Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Kornela Makuszyńskiego
w Kalei
 

 Dokumenty

DokumentyHymn szkoły


Koncepcja Pracy Szkoły


Kryteria oceny ze sprawowania


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY ZSP KALEJ


Plan pracy świetlicy 2017-2018


SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKOW I-III


SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKOW kl. IV-VII


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - harmonogram i kryteria 2018/19


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - informacja 2018/19


Rekrutacja do klas I szkół podstawowych - harmonogram i kryteria 2018/19


Rekrutacja do klas I szkół podstawowych - informacja 2018/19


Komisja w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkola rok szkolny 2018-2019


Innowacja pedagogiczna realizowana w ZSP w Kalei


Model absolwenta ZSP w Kalei


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w ZSP w Kalei


Regulamin Rady Rodziców w ZSP w Kalei


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego 2018/19


Kontynuacja wychowania w przedszkolu - deklaracja rodzica 2018/19


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej


Zaświadczenie o zatrudnieniu


Wniosek o przyjęcie do kl. I 2018/19

© 2011 E.BOSKA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei